Nieuws

Vernieuwd: Met Andere Woorden

Vandaag verschijnt Met Andere Woorden, het vakblad Bijbel & vertalen, in een compleet nieuw ‘jasje’. Vernieuwd in vorm, vertrouwd van inhoud.

Met Andere Woorden is het enige vakblad in het Nederlandse taalgebied waarin het vertalen van de Bijbel centraal staat. Het blad biedt verdieping op het gebied van bijbelvertalen, en het verband ervan met exegese en bijbelgebruik. Met Andere Woorden is bijzonder geschikt voor predikanten en voor iedereen die werkt met bijbelvertalingen.

Nieuwe rubrieken

In de vernieuwde Met Andere Woorden vindt u, naast de vertrouwde bijbelwetenschappelijke artikelen, twee nieuwe rubrieken. In Spiegelschrift geeft theoloog van het jaar Janneke Stegeman haar persoonlijke kijk op het belang van de Bijbel voor vandaag. In Woord en weerwoord stoeien theologen Paul van Geest en Frank Bosman over een actuele vertaalkwestie in het Onzevader. Moet het zijn ‘bekoring’, ‘verzoeking’ of ‘beproeving’?

Artikelen

Hoofdredacteur dr. Matthijs de Jong schrijft in dit nummer een researchartikel over de vertaling van het Griekse woord ‘Ioudaioi’. Zijn dat ‘Joden’ of kun je het beter vertalen als ‘Judeërs’?

Bijbelwetenschapper dr. Anne-Mareike Schol-Wetter recenseert in deze editie de nieuwste Duitse Lutherbibel. En verder worden in het blad enkele vertaalkwesties uit Ruth en Lucas behandeld.

Verschijning

Vanaf nu verschijnt Met Andere Woorden twee keer per jaar in plaats van vier keer. Wel heeft elk nummer bijna dubbel zoveel pagina’s als voorheen.

Neem een abonnement

Een abonnement op Met Andere Woorden is gratis. Vraag vandaag nog een proefnummer aan, voor uzelf of uw predikant of voorganger. Via deze link kunt u een abonnement aanvragen.

Kijk op bijbelgenootschap.be/metanderewoorden voor meer informatie.