Nieuws

 • 3 december 2020

  Het bijbelgenootschap brengt de Bijbel dichtbij in binnen- en buitenland, voor iedereen die
  daarvoor openstaat. Want in de Bijbel horen wij Gods boodschap van liefde voor de wereld, die
  ons in beweging brengt en onze weg verlicht.

  lees verder
 • 27 november 2020

  ‘Het kerstevangelie zet alles op z’n kop: in een wereld vol onderdrukking werd een kind geboren dat vrede kwam brengen. Dat kan ons ook nu boven onze werkelijkheid uittillen,’ zegt directeur Rieuwerd Buitenwerf van het Nederlands en het Vlaams Bijbelgenootschap. ‘Daarom gaan ons adventsleesplan en onze blogs over Vrede op aarde.’ Voor kinderen is er het project Dicht bij het licht.

  lees verder
 • 20 november 2020

  De nieuwe versie van de Nieuwe Bijbelvertaling uit 2004 (NBV) is nu vrijwel gereed en verschijnt volgend najaar. ‘De naam ervan is NBV21’, zegt directeur Rieuwerd Buitenwerf van het Nederlands en het Vlaams Bijbelgenootschap. ‘De NBV21 is een verbeterde versie, dankzij duizenden reacties van bijbellezers en nieuwe wetenschappelijke inzichten. De kwaliteit en sterke kanten van de NBV komen in de NBV21 nog scherper naar voren.’

  lees verder