Nieuws

 • 19 november 2020

  ‘Het kerstevangelie zet alles op z’n kop: in een wereld vol onderdrukking werd een kind geboren dat vrede kwam brengen. Dat verhaal kan ons ook nu boven onze werkelijkheid uit tillen’, zegt directeur Rieuwerd Buitenwerf van het Nederlands en het Vlaams Bijbelgenootschap. ‘Daarom gaat onze adventskalender over Vrede op aarde.’ Voor kinderen is er een project Dicht bij het licht.

  lees verder
 • 29 oktober 2020

  De nieuwe versie van de Nieuwe Bijbelvertaling uit 2004 (NBV) is nu vrijwel gereed en verschijnt volgend najaar. ‘De naam ervan is NBV21’, zegt directeur Rieuwerd Buitenwerf van het Nederlands en het Vlaams Bijbelgenootschap. ‘De NBV21 is een verbeterde versie, dankzij duizenden reacties van bijbellezers en nieuwe wetenschappelijke inzichten. De kwaliteit en sterke kanten van de NBV komen in de NBV21 nog scherper naar voren.’

  lees verder
 • 25 oktober 2020

  Je zou het niet zeggen als je hem ziet, maar Willem Scherpenzeel is al 90. Volledig ‘selfsupporting’ woont hij in zijn eigen woning onder de rook van Amsterdam, waar we hem opzoeken op een warme zomerdag. Hij is al jarenlang weduwnaar, maar mist zijn vrouw nog iedere dag.

  lees verder