Organisatie

Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG) is een vereniging met honderden vrijwilligers en meer dan 150.000 donateurs, gevers en leden. Daarnaast zijn duizenden mensen betrokken bij ons werk door het lezen van blogs, leesplannen of het doorgeven van de Bijbel.

We zijn al vanaf de oprichting in 1814 een vereniging. De doelstellingen en bestuurlijke organisatie zijn vastgelegd in de statuten.
Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is een Erkend Goed Doel. De toezichthouder CBF controleert de kwaliteitseisen.
Bij het bedrijf werken ongeveer zestig medewerkers. Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap kent een ledenraad en bestuur.

Bekijk het Vlaams team

Ledenraad

De ledenraad bewaakt de statutaire bepalingen, in het bijzonder de twee hoofddoelstellingen van het Bijbelgenootschap. Tenminste één lid van de ledenraad is afkomstig uit Vlaanderen.

Bestuur

Het bestuur van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is eindverantwoordelijk en houdt toezicht op de hoofdlijnen van het beleid. Het bestuur stelt het algemene beleid vast op voorstel van de directie en evalueert de uitvoering ervan. De zeven leden van het bestuur worden benoemd door de ledenraad. Ten minste één bestuurslid is afkomstig uit Vlaanderen.

Bekijk de bestuursleden

Commissie Financiële en Economische Zaken (FEZ)

De commissie Financiële en Economische Zaken (FEZ) geeft advies aan het bestuur over de financiële gang van zaken van de vereniging. De commissie bestaat uit vijf leden, de penningmeester van het bestuur is de voorzitter.

Directie & managementteam

De operationele leiding van de organisatie ligt in handen van de directeur. De directeur wordt benoemd door het bestuur. De afdelingen worden aangestuurd door drie managers.

Bekijk de directie en het managementteam

Werknemers

Bij het NBG werken zo’n zestig professionals, verdeeld over drie afdelingen: Communicatie, Fondsenwerving & Kerkrelaties, Financiën & Beheer, en Ontwikkeling & Uitgeven. Het werk dat alle medewerkers verzetten heeft impact voor Nederland, Vlaanderen en wereldwijd.

Communicatie, Fondsenwerving & Kerkrelaties

De afdeling Communicatie, Fondsenwerving & Kerkrelaties verzorgt de positionering van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap. Daarnaast worden relaties geworven, gekoesterd en geïnformeerd over de impact die gerealiseerd wordt. Ook is deze afdeling verantwoordelijk voor de (online) zichtbaarheid en media-aandacht (persvoorlichter). En verschillende relatiebeheerders leggen persoonlijk contact met vrijwilligers binnen kerken, met kerken zelf, grote gevers en gevers die willen nalaten.

Financiën & Beheer

De afdeling Financiën & Bedrijfsvoering zorgt onder andere voor de financiële administratie, maar ook voor het klantencontact. Ook horen IT en HRM bij deze afdeling.

Ontwikkeling & Uitgeven

De medewerkers van de afdeling Ontwikkeling & Uitgeven zorgen voor een breed aanbod van bijbels en boeken bij de Bijbel. Vanuit dit team wordt ook bijbelplatform debijbel.nl en de app Mijn Bijbel doorontwikkeld. Ook vindt u hier onze kennis en expertise op het gebied van bijbelgebruik, godsdienstpedagogiek en bijbelvertalen.

Buitenland

Ten slotte hebben we een team International Programme dat zich bezighoudt met het contact met andere bijbelgenootschappen.

Samenwerken

Van kerk tot universiteit en tv-omroep. Het Bijbelgenootschap werkt samen met partners in binnen- en buitenland. Bekijk hier een aantal van onze samenwerkingsverbanden.

CBF-erkenningspaspoort

Wat is de Erkenning?
De Erkenning is het keurmerk voor goede doelen dat door het CBF, Toezichthouder Goede Doelen wordt uitgegeven. Met de Erkenning laten organisaties zien dat ze voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Voor grotere organisaties gelden uiteraard andere eisen dan voor kleinere. Circa 80 procent van het particuliere geefgeld staat inmiddels onder toezicht van het CBF. Aan een Erkend Goed Doel kun je gerust geven omdat je ervan uit kunt gaan dat de organisatie daadwerkelijk bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met elke euro, verantwoording aflegt en zich onafhankelijk laat controleren.

Transparantie in één oogopslag: Het CBF-Erkenningspaspoort
Het CBF-Erkenningspaspoort toont op een eenduidige en neutrale wijze de belangrijkste informatie van een Erkend Goed Doel. Transparantie in één oogopslag dus. Het paspoort bevat zowel kwalitatieve informatie over de doelstelling en activiteiten van de organisatie als financiële kengetallen. Deze laatste zijn door het CBF gevalideerd.