Organisatie

Het Vlaams Bijbelgenootschap (VBG) vormt samen met het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) één organisatie die actief is in Vlaanderen en Nederland. Het kantoor van het VBG is in Antwerpen. Van daaruit opereert het Vlaams team, bestaande uit een manager en twee medewerkers. Zij organiseren het bijbelwerk en onderhouden de contacten in Vlaanderen.

De directeur van het Vlaams Bijbelgenootschap, die ook directeur is van het Nederlands Bijbelgenootschap, houdt kantoor in Haarlem (Nederland). Daar zijn vier afdelingen (Relaties & Evenementen – Vertalen & Bijbelgebruik – Communicatie & Fondsenwerving – Financiën) die mede het werk in Vlaanderen vormgeven en ondersteunen. De twee medewerkers van het Vlaamse team werken vanuit het kantoor in Antwerpen.

Bekijk het Vlaams team

Ledenraad

De ledenraad van het Vlaams en het Nederlands Bijbelgenootschap bewaakt de statutaire bepalingen, in het bijzonder de vier hoofddoelstellingen van de vereniging. De dertig leden van de raad worden uit de leden benoemd; een aantal zetels is bestemd voor leden uit Vlaanderen.

Bestuur

Het bestuur van het Vlaams en het Nederlands Bijbelgenootschap is eindverantwoordelijk en houdt toezicht op de hoofdlijnen van het beleid. Het bestuur stelt het algemene beleid vast op voorstel van de directie en evalueert de uitvoering ervan. De zeven leden van het bestuur worden benoemd door de ledenraad. Ten minste één bestuurslid is afkomstig uit Vlaanderen.

Bekijk de bestuursleden

Adviesraden

Momenteel zijn er drie adviesraden actief voor het VBG en NBG. De Vlaamse adviesraad adviseert de directeur en manager Vlaams team over de invulling van het bijbelwerk in Vlaanderen. De commissie Financiële en Economische Zaken (FEZ) geeft advies aan het bestuur over de financiële gang van zaken. De vrijwilligers adviesraad adviseert de directeur over vrijwilligerswerk.