Hoe kunt u nalaten aan het NBG?

Ook na uw leven kunt u nog iets betekenen voor een ander via een nalatenschap. Door het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap op te nemen in uw testament levert u een belangrijke bijdrage aan de voortzetting van het bijbelwerk.

Codicil

U kunt kleinere wensen ook vastleggen in een codicil. Hiermee kunt u een beperkt aantal spullen aan bepaalde personen toewijzen. De waarde daarvan mag niet meer dan € 2.000,00 zijn. Een codicil moet handgeschreven zijn, een datum hebben en door u persoonlijk ondertekend zijn. Het is belangrijk dat u iemand die u vertrouwt, informeert over de bewaarplaats van uw codicil. Voor het opstellen van een codicil is geen notaris nodig. 

Testament

Voor het opmaken en aanpassen van een testament moet u naar de notaris. Een testament biedt de mogelijkheid om alles precies te regelen zoals u dat wenst.  

Bij de meeste notariskantoren kunt u vrijblijvend een kennismakingsafspraak maken.  Aan dit gesprek zijn meestal geen kosten verbonden. In een vervolggesprek kunt u het testament daadwerkelijk laten maken.  

Naar de notaris

 

Legaat

Ook is er de mogelijkheid om het NBG een legaat na te laten. In uw testament staat dan dat u een vast bedrag, bepaalde goederen of een bepaald percentage nalaat aan het NBG. Uit de gehele nalatenschap worden eerst de legaten uitbetaald of verdeeld. Alles wat overblijft wordt daarna verdeeld onder de erfgenaam of erfgenamen. 

Gratis erfenisdossier

Het NBG heeft een erfenisdossier ontwikkeld waarin u uw laatste wensen overzichtelijk kunt noteren. Zo houdt u alle informatie eenvoudig bij elkaar. Vraag hier (hyperlink) uw gratis exemplaar aan. 

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap vrijgesteld van erfbelasting

Wist u overigens dat goede doelen, zoals het NBG, vrijgesteld zijn van het betalen van erfbelasting? Dit betekent dat alles wat u nalaat aan het NBG ten gunste van onze missie komt. Dat is toch een fijne gedachte? Het NBG heeft hiervoor een erkenning van de Belastingdienst als Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI). 

Terug naar de homepage