ANBI

Op deze pagina vindt u de gegevens met betrekking tot onze ANBI-status

Officiële / statutaire naam

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.

De rechtsvorm van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid.

RSIN

003609406

Doelstelling

Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap doet zijn werk voor alle mensen die de Bijbel relevant vinden, en er zingeving voor hun leven aan willen ontlenen. Het NBG is voor deze mensen de schakel tussen de bijbelse bronteksten en hun behoeften op het gebied van de Bijbel.

Het NBG kent drie kerndoelen rond het bijbelwerk (in binnen- en buitenland) :

1. De Bijbel vertalen
2. De Bijbel beschikbaar stellen
3. Betrokkenheid bij de Bijbel vergroten

Beleidsplan

Lees de samenvatting van het beleidsplan 2018-2020.

Bestuurssamenstelling

Bekijk de samenstelling van het bestuur.

Beloningsbeleid

Het Nederlands Bijbelgenootschap gebruikt de arbeidsvoorwaarden van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Deze arbeidsvoorwaarden volgen in beginsel de ontwikkelingen bij de rijksoverheid. Naast de maandelijkse salariëring ontvangen de medewerkers vakantiegeld en een eindejaarsuitkering. Ook zijn er secundaire arbeidsvoorwaarden zoals deelname aan een collectieve pensioen- en ziektekostenregeling. De pensioenuitvoerder is het Pensioenfonds Zorg en Welzijn.

Beloning directie

Bij de bepaling van het beloningsbeleid en de vaststelling van de beloning voor de directie gebruikt het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap naast de arbeidsvoorwaarden van de Protestantse Kerk in Nederland de Adviesregeling Beloning Directeuren van Goede Doelen van de Vereniging voor Fondsenwervende Instellingen. Deze adviesregeling geeft een maximumnorm voor het jaarinkomen aan de hand van criteria voor omvang en complexiteit van de organisatie. Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap valt in groep G van deze adviesregeling en het salaris van de directeur (€ 101.846) is vastgesteld rekening houdend met het maximum volgens deze categorie (€ 102.470).

Bestuur

Bestuursleden van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap doen hun werk op vrijwillige basis en krijgen naast een reiskostenvergoeding geen andere vergoeding voor hun taak als bestuurslid. Voor de voorzitter en penningmeester is een vacatiegeldvergoeding beschikbaar van respectievelijk € 5.001 en € 2.198.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording

Het verslag van onze activiteiten leest u in het Jaarverslag 2019. De financiële verantwoording vindt u vanaf bladzijde 52. Of lees ons verkorte jaarverslag.

Statuten

Bekijk de statuten van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.

Directiestatuut

In het directiestatuut wordt de verhouding tussen bestuur en directie over taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden beschreven.