Blog

Wees welkom !

Typisch God: Afspraken maakt hij niet, daar doet hij niet aan mee. Hij komt tot aan de deur en klopt. Hij wil binnenkomen.

‘Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen, en we zullen samen eten, ik met hem en hij met mij.’

Openbaring 3:20; Nieuwe Bijbelvertaling

Erik Galle

Typisch God: Afspraken maakt hij niet, daar doet hij niet aan mee. Hij komt tot aan de deur en klopt. Hij wil binnenkomen.

Van mij worden drie dingen gevraagd: horen dat er geklopt wordt, de deur opendoen en God binnenlaten. Het lijkt haast te eenvoudig, deze drie vormen van ontvankelijkheid.

Vaak wordt er aan mijn deur geklopt. ‘Ik kom,’ roep ik, terwijl ik me snel naar de deur begeef. Nu eens is het iemand die iets komt vragen, dan een ander die regelmatig over de vloer komt. Eigenlijk heb ik hier geen tijd voor. Mensen begrijpen blijkbaar niet hoe druk ik het heb!

Maar dan besef ik: Gods menswording is heel concreet . Als ik dat vergeet, zit ik ernaast.

Advent is mijn jaarlijkse opfriscursus voor wat incarnatie – menswording  – werkelijk inhoudt. In de eerste adventsweek ervaar ik het nog zo: ik mag aanwezig zijn bij Gods training om te leren ‘mens te worden’. Maar hoe verder de weken opschuiven, hoe meer ik inzie dat het niet God is die traint. Ík ben het die een opleiding krijgt in gastvrijheid voor God.

Na vier weken glimlach ik als ik de deur opendoe. Ik denk: ‘Zie God daar nu eens staan, verrassend, vermomd in die mens.’

‘Wees welkom,’ zeg ik, ‘het is bijna Kerstmis, ik had je verwacht.’

Erik Galle is priester, psychotherapeut en redacteur bij Uitgeverij Halewijn.