Schenken

Wilt u het Vlaams Bijbelgenootschap jaarlijks voor een periode van vijf jaar of langer steunen? Dan kan een periodieke schenking een fiscaal aantrekkelijke optie voor u zijn.

Wanneer u ons voor minimaal vijf jaar financieel wilt steunen, dan betaalt de belastingdienst mee. U kunt uw schenking van uw inkomen aftrekken als u de gift in een schriftelijke overeenkomst vastlegt. Dat kunt u doen via ons of bij de notaris. Bij een meerjarige schenking is het Bijbelgenootschap voor langere tijd verzekerd van uw financiële steun. Voor ons bijbelwerk in binnen- en buitenland is het waardevol te weten dat wij voor langere tijd op u kunnen rekenen.

Voorwaarden voor een schenking

Voor deze vorm van schenken gelden deze voorwaarden:

  • U zegt een bepaald bedrag toe aan het Vlaams Bijbelgenootschap voor minimaal vijf jaar. Optioneel kunt u uw schenking bestemmen voor een specifiek doel zoals bijbelprojecten in Vlaanderen, vertaalwerk in Afrika, werk in China of kinderbijbels.
  • De regeling stopt vanzelf wanneer u tijdens de looptijd van de overeenkomst zou komen te overlijden.

Hoe kunt u uw gift vastleggen?

Dat kan op deze twee manieren:

  1. U kunt uw gift vastleggen via een schriftelijke overeenkomst met het Vlaams Bijbelgenootschap. U kunt het Formulier voor overeenkomst en het Formulier betalingsvolmacht openen en opslaan, of opvragen bij Karen Seignette via e-mail (KSeignette@bijbelgenootschap.nl) of telefoonnummer 023-5146 189.
  2. U kunt uw schenking vastleggen bij de notaris. Als u dit wilt, kunnen wij u een schenkingsvolmacht sturen voor het opmaken van een notariële akte. Vervolgens regelen wij alles wat nodig is bij de notaris. Ook nemen wij de kosten van de notaris en eventuele schenkingsrechten voor onze rekening.

Contact

Neem hiervoor contact op met mevr. Karen Seignette.
E-mail: KSeignette@bijbelgenootschap.nl
Telefoonnummer: (023) 514 61 89