Steun het vertalen en verspreiden van de Bijbel

Samen met u brengen we de Bijbel dichtbij. In binnen- en buitenland, in nieuwe vormen en talen en voor nieuwe generaties.

Steun ons werk voor de Bijbel

Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap zorgt in Vlaanderen voor eigentijdse bijbelvertalingen, zoals de Bijbel in Gewone Taal en de Samenleesbijbel. We maken ook het kinderbijbelblad Alef. Zo geven we de Bijbel door aan nieuwe generaties.

Als onderdeel van de United Bible Society dragen we verder bij aan meer dan 80 bijbelprojecten wereldwijd. Van de eerste bijbelvertaling ooit voor Karakalpakstan, tot de verspreiding van gratis bijbels aan vluchtelingen in de Oekraïne. Om al ons werk in binnen- en buitenland mogelijk te maken, kunnen we niet zonder de steun van leden en donateurs.

U kunt ons helpen op de volgende manieren:

  • lid worden > vanaf €25,- per jaar maakt u nieuwe vertalingen en de verspreiding van bijbels mogelijk en krijgt toegang tot debijbel.be
  • doneren > u steunt een specifiek project
  • schenken
  • nalaten
  • vrijwilliger worden in uw regio of kerk

Onze kerndoelen:

  • De Bijbel vertalen
  • De Bijbel beschikbaar stellen
  • Begrip van de Bijbel bevorderen
  • De relevantie van de Bijbel laten ervaren

Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap vertaalt de Bijbel 

De Bijbel is oorspronkelijk geschreven in het Hebreeuws, Aramees en Grieks. Het NBG vertaalt vanuit de brontekst en maakt vervolgens vertalingen van de Bijbel in goed Nederlands. Eerder maakten we de NBG-vertaling 1951, de Groot Nieuws Bijbel en De Nieuwe Bijbelvertaling, en in het najaar van 2014 kwam de Bijbel in Gewone Taal uit. Daarnaast ondersteunen we bijbelgenootschappen in andere landen bij vertaalprojecten. We dragen bijvoorbeeld in 2015 bij aan vertalingen van de Bijbel in Karakalpakstan, Benin en Togo.

Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap stelt de Bijbel beschikbaar

Voor iedereen een begrijpelijke bijbel in de eigen taal. In Nederland doen we dat met bijbels, revisies van bijbels, e-books en de website debijbel.be, waar iedereen de complete Nieuwe Bijbelvertaling, de NBG-vertaling 1951 en de Statenvertaling kan lezen en vergelijken. Wereldwijd zoekt het NBG zoekt uit waar de grootste nood is, en vervolgens slaan we de handen ineen met bijbelgenootschappen wereldwijd om zoveel mogelijk bijbels te verspreiden.

Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap bevordert het begrip van de Bijbel

De Bijbel is geschreven in een andere tijd en cultuur. Er staan bekende verhalen in, maar ook teksten die voor de moderne lezer lastiger te begrijpen zijn. Het NBG wil een brug slaan tussen de bijbelse bronteksten en de behoeften van bijbellezers. Dat doen we met vertalingen, lezingen, blogs, boeken en workshops over de Bijbel. Op debijbel.be vinden bijbellezers uitleg bij bijbelse begrippen, filmpjes, foto’s en tijdlijnen, kaarten met bijvoorbeeld de reizen van Paulus.

Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap helpt om de relevantie van de Bijbel te ervaren

De Bijbel raakt je. Het boek is dan wel eeuwenoud, toch geeft het steeds nieuw inzicht of zet het je aan het denken. Wat zijn de ervaringen van mensen van nu? En hoe kun je met de Bijbel aan de slag? Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap laat zien op welke manier de Bijbel vandaag de dag nog steeds relevant is. De Bijbel is een boek voor het leven! Bekijk onze projecten.

Leden en donateurs maken ons werk mogelijk.

Steun structureel en word lid
Doneer aan een bijbelproject