Nieuws

‘De Bijbel verrast en daagt uit’

Rob Allaert (50) is diaken in de parochie te Duffel, blogger, muzikant en vader van zeven kinderen. ‘De Bijbel heeft de potentie om relevant en aansprekend te zijn voor elk mens, gelovig of niet gelovig’.

‘De Bijbel is voor mij de belangrijkste bron van inspiratie, van waaruit ik leef en werk. Als diaken, in het pastoraal contact en in de lezingen die ik zondags geef, maar misschien nog wel meer als vader. Dan komt het erop aan om die mooie woorden die ik in kerkelijk verband uitspreek te vertalen naar het dagelijks leven.’

Wonderlijk

‘De Bijbel is een wonderlijke verzameling van boeken. Boeken die enerzijds met elkaar verbonden zijn, maar anderzijds elkaar ook tegenspreken en uitdagen. Die contradicties zie ik niet als een probleem, maar juist een opportuniteit. Een uitdaging om toch wat meer te reflecteren op wat er staat, in plaats van om zomaar te lezen en te reproduceren – alsof de Bijbel hapklaar zou zijn. Uiteindelijk lees je de verhalen van mensen die hun weg gaan met God, en daarbij steeds meer in liefde naar God en hun naaste toe groeien. Net zoals nu gaat dat vaak gepaard met geworstel; het is mooi om dat in de Bijbel terug te lezen én om te zien hoe je daardoorheen betekenis kan vinden. Hierin heeft het de potentie om relevant en aansprekend te zijn voor elk mens, gelovig of niet gelovig.’

Rechtvaardige wereld

‘De vier evangeliën zijn voor mij erg belangrijk: daarin worden de woorden en daden van Jezus beschreven. Ik spiegel mezelf aan hem, en dat is een heel avontuur. Vooral omdat hij voortdurend blijft verrassen en uitdagen. Halsstarrige denkbeelden en zekerheden bevraagt hij, en daarbij spaart hij de godsdienstige mens niet. Zijn focus is een rechtvaardige wereld, voor iedereen. Steeds roept hij op om ruimte te geven aan alle mensen, en dan ook echt álle mensen, ongeacht hun achtergrond of levenswijze. Ik merk dat dit een prikkelend perspectief is, in de kerk, maar ook in relatie tot anderen.’

Universeel

‘Het verhaal van de profeet Jona, in het Oude Testament, spreekt me ook aan. God is in dit verhaal begaan met de inwoners van Ninevé, een heidens volk eigenlijk, waar het joodse volk op neerkijkt. Hij wil Jona inzetten om de inwoners van Ninevé te bereiken, tot ontsteltenis van Jona zelf; hij wil dat volk aan z’n lot overlaten. Opmerkelijk; hierin lijkt God veel universeler en inclusiever dan Jona zelf. Het leert mij dat God een plan heeft waarin niemand wordt vergeten; hij zit in met iedereen. De God die ik daar ontwaar, geeft me energie om in de kerk te staan en om óók begaan te zijn met iedereen.’

Onbevangen

‘De boodschap van de Bijbel ontstijgt religie en kerk. Dat vind ik een hoopvol gegeven in mijn werk als diaken. Ik kan onbevangen het gesprek aangaan met ieder mens, waarin we samen kunnen ontdekken wat de Bijbel voor hem of haar kan betekenen. Ik ben dan ook zeer blij met de Bijbel in Gewone Taal. Eindelijk een Bijbelvertaling die iedereen begrijpt. Soms kan De Bijbel in Gewone Taal zo nieuw voelen, zo verfrissend. Toch heb ik nooit het idee dat de inhoud wordt aangetast. Juist door het gebruik van gewone taal krijgt die inhoud meer ruimte en zeggingskracht.’