Hoe doorbreken we de vicieuze cirkel van extreem bendegeweld in Honduras? Met dat doel lezen 15.000 (!) vrijwilligers elke week uit de Bijbel met gezinnen in de gewelddadigste wijken. En het werkt! Maar geld voor bijbels is er niet. Daarom helpen wij. Helpt u mee? U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer IBAN BE25 4726 0609 5182 o.v.v. ‘Honduras'.

De bendecultuur is diep geworteld in de Hondurese samenleving. In geen enkel land ‘in vrede’ wordt meer gemoord dan hier. De inwoners leven dagelijks in angst voor extreem geweld, afpersing en corruptie. Ook kinderen worden al ingezet om te stelen en te moorden. Een schijnbaar uitzichtloze situatie die het land die het land al decennialang in zijn greep houdt.

Samen bijbellezen

Toch zijn er initiatieven die het tij willen keren. Bijvoorbeeld het programma ‘Delegados de la Palabra’. Delegados zijn vrijwilligers die samen met gezinnen bijbellezen. Een initiatief van de lokale kerk om kinderen op jonge leeftijd bijbelse waarden en normen mee te geven. En om buren samen te brengen rond Gods Woord. Zodat onderling wantrouwen verandert in wederzijds begrip en meer saamhorigheid. Met als doel: een betere toekomst voor de kinderen van Honduras.

‘En het werkt’, zegt Fatima. Zij is één van de vrijwilligers. ‘Elke zaterdag lees ik met een paar gezinnen uit de Bijbel. Ik zie met eigen ogen dat levens veranderen. Het geeft hoop en helpt ons op de juiste manier om te gaan met onze dagelijkse problemen.’

Help mee!

Maar er is nog heel veel te doen. In een gemiddelde wijk wonen 60.000 mensen die over elke uitgave moeten nadenken. Geld voor een eigen bijbel hebben ze niet. Op verzoek van de kerken ontwikkelde het Bijbelgenootschap een speciale versie van de Samenleesbijbel voor de gezinnen in Honduras.*

Met uw steun kunnen we dit jaar 10.000 van de armste gezinnen blij maken met zo’n speciale Samenleesbijbel. Helpt u mee? Met een gift van bijvoorbeeld 20 euro geeft u vier gezinnen een bijbel en draagt u bij aan verandering! Maak uw gift over op rekeningnummer IBAN BE25 4726 0609 5182 o.v.v. ‘Honduras’.

* Het Bijbelgenootschap ontwikkelde samen met het Hondurees Bijbelgenootschap een speciale, verkorte versie van de Samenleesbijbel. In 100 stappen maken ouders en kinderen kennis met belangrijke bijbelverhalen. Met de verwerkingen en open vragen kunnen vrijwilligers écht met gezinnen in gesprek gaan over de betekenis van de verhalen voor het dagelijks leven.

Het VBG belt voor Bijbels voor Honduras

Als u al donateur van ons bent, dan kan het zijn dat u voor dit project door een van onze medewerkers wordt gebeld. In dit gesprek willen we u bedanken voor uw steun en u verder informeren over ons werk in Honduras. We vertellen u ook graag wat meer over de volle breedte van ons werk en de mogelijkheden om toegang te krijgen tot debijbel.be | plus, en hoe u ons werk structureel kunt steunen. Heeft u naar aanleiding van het gesprek nog vragen, dan kunt u ons tijdens kantooruren bereiken op 078 – 48 44 86 of een e-mail sturen naar .

Indien er meer giften binnenkomen dan nodig, gaat uw gift naar een vergelijkbaar project.

Steun project