Lange tijd was het de sprekers van het Kikongo in Angola niet toegestaan hun eigen taal te gebruiken. Gelukkig komt er nu weer meer ruimte voor lokale talen. Want voor veel mensen geldt: Portugees is voor zaken en politiek, maar het hart spreekt Kikongo.

Voor de sprekers van het Kikongo werkt het Bijbelgenootschap aan een nieuwe vertaling van de Bijbel in hun moedertaal. Steunt u dit vertaalproject met een gift? U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer IBAN BE25 4726 0609 5182 o.v.v. ‘Angola’.

Vertaling in hedendaagse taal

De oude bijbelvertaling in het Kikongo dateert uit 1926. Voor de jongere generatie is deze bijna niet meer te lezen. Dit is een grote zorg voor ouders. De Bijbel, die voor hen zoveel betekent, is voor hun kinderen een onbegrijpelijk boek geworden.

Gelukkig is er goed nieuws. Er wordt gewerkt aan een nieuwe bijbelvertaling in de hedendaagse taal. Een tekst die de rijkdom van de Bijbel weer toegankelijk maakt voor jonge mensen. ‘Daar is dringend behoefte aan’, zegt voorganger Manuel Dilubanza, die het project coördineert. ‘Mensen kijken echt uit naar de nieuwe vertaling, maar er is te weinig geld om het vertaalproject af te ronden.’

Oude Testament met uw steun

In november 2018 werd de vertaling van het Nieuwe Testament feestelijk gepresenteerd. Inmiddels is het vertaalteam druk bezig met het Oude Testament. Ze willen niets liever dan ook het Oude Testament vertalen en zo de Kikongo-Bijbel compleet maken. Maar dit kunnen ze niet zonder uw steun.

Helpt u mee?

Wilt u meehelpen om de Bijbel in het Kikongo compleet te maken? Bijvoorbeeld met een gift van 20 euro? Maak uw gift over op rekeningnummer IBAN BE25 4726 0609 5182 o.v.v. ‘Angola’.

Indien er meer giften binnenkomen dan nodig, gaat uw gift naar een vergelijkbaar project.

Steun project