Het is betrekkelijk rustig in Rwanda, het kleine land in Oost-Afrika, nu de wonden van de burgeroorlog in 1993 bijna genezen zijn. Die rust geeft de christenen de kans om hun geloof weer te vieren en te uiten. Maar voor blinden in Rwanda is dit een probleem: zij kunnen zelf de Bijbel niet lezen.

Dankzij uw giften in 2015 hebben we het evangelie van Matteüs en Lucas in braille gerealiseerd. Deze twee evangeliën vormen een goed begin. Maar blinden in Rwanda zouden graag een complete bijbel tot hun beschikking hebben.

Meer blinden, meer braillebijbels nodig

Rwanda telt in verhouding met Nederland veel meer blinden. Dat komt door slechtere hygiëne, en minder goede doktoren en behandelingen. In een arm land kom je als blinde bovendien veel sneller in een isolement. Juist in zo’n situatie kan de Bijbel een bron van hoop en troost zijn. Salamata Ouédrao, die zelf blind is, is erg blij met zijn bijbel. ‘Samen met andere blinden de Bijbel lezen haalt ons uit een isolement. Sommige van mijn vrienden denken dat niemand van hen houdt en dat God hen verlaten heeft. Samen de Bijbel lezen en erover praten leert ons dat wij zijn zoals elk mens.’

Een bijzonder project

Bijbels in braille zijn niet te vergelijken met gedrukte bijbels. Ze zijn wel veertig keer zo dik, en de productiekosten liggen dan ook veel hoger. Een complete bijbel in braille kost wel vijftig keer zoveel als een gedrukte bijbel. Daarom willen we als start de vier evangeliën in braille realiseren. Na Matteüs en Lucas willen we nu Marcus en Johannes beschikbaar maken. De kosten van één evangelie bedragen € 18,- (inclusief opmaak, drukkosten en distributie). Helpt u mee?

Help mee!

Wist u dat het inkomen per hoofd van de bevolking in Nederland zo’n dertig keer (!) zo hoog is als in Rwanda? U kunt zich voorstellen dat het produceren van braillebijbels voor Rwandezen zelf onhaalbaar is. Daarom helpen we vanuit Nederland graag. We hopen van harte dat u ook bijdraagt. Uw gift is heel concreet: voor elke € 18,- is een bijbelboek in braille mogelijk. Hartelijk dank voor uw steun!

Steun project