In oktober 2014 is na 7 jaar werken een nieuwe bijbelvertaling verschenen: de Bijbel in Gewone Taal (BGT). Het is een vertaling uit de Hebreeuwse en Griekse brontekst, gemaakt door 12 deskundige bijbelwetenschappers. De BGT is een duidelijke bijbel voor iedereen.

Wat is er gewoon aan?

Gewone taal is duidelijk en direct. De woorden in de BGT gebruiken we allemaal dagelijks. Bij het vertalen is telkens gelet op een duidelijke opbouw van de tekst en de zinnen zijn overzichtelijk en niet te lang.

Voorbeeld uit Deuteronomium 6 vers 4-7

‘Mozes zei verder: ‘Volk van Israël, luister goed. De Heer, onze God, is de enige God! Houd van hem met je hele hart, met je hele ziel, en met al je kracht. Vandaag zal ik jullie de regels van de Heer geven. Onthoud ze goed, vergeet ze niet! Zorg ervoor dat jullie kinderen ze goed leren. Blijf ze herhalen, thuis en onderweg, als je naar bed gaat en als je weer opstaat.’

Voorbeeld uit Matteüs 7: 2-3

‘Jullie letten goed op de fouten van anderen. Maar je eigen fouten zie je niet. Het is alsof je een splinter ziet in het oog van een ander, maar niet ziet dat er in je eigen oog een balk zit. Je zegt tegen die ander: ‘Kom, ik haal die splinter wel even uit je oog.’ Doe niet zo schijnheilig! Haal eerst die balk uit je eigen oog. Dan kun je zelf weer goed zien. En pas dan kun je de splinter uit het oog van de ander halen.’

Vertaalproces

De Bijbel in Gewone Taal is gemaakt door een team van gespecialiseerde bijbelvertalers. De vertalers zijn deskundig op het terrein van de bijbelse talen en het Nederlands. De eerste groep bestaat uit specialisten in het Oude Testament (geschreven in het Hebreeuws en Aramees) en uit specialisten in het Nieuwe Testament (geschreven in het Grieks). Alle vertalers zijn bovendien getraind in het gebruik van gewone taal. De vertalers hebben gewerkt in koppels van een brontekstkenner en een neerlandicus.

Medewerkers Oude Testament

 • drs. Peter Booij (vanaf 2006)
 • drs. Alex Cannegieter (vanaf 2011)
 • dr. Jaap van Dorp (vanaf 2006)
 • drs. Roelien Smit (vanaf 2008)
 • dr. Harry Sysling (2008-2012)
 • dr. Mirjam van der Vorm-Croughs (vanaf 2010)

Medewerkers Nieuwe Testament

 • dr. Annemieke ter Brugge (2008-2012)
 • dr. Rieuwerd Buitenwerf (2006-2012)
 • Stefan van Dijk, MA MSc (vanaf 2012)
 • dr. Harm Hollander (vanaf 2013)
 • dr. Matthijs de Jong (vanaf 2006)

Medewerkers Neerlandistiek

 • drs. Tineke Bol-Drieënhuizen (vanaf 2006)
 • drs. Anna Stolk (vanaf 2008)
 • dr. Boukje Thijs (2006-2008)
 • drs. Marja Verburg (vanaf 2008)
 • drs. Clazien Verheul (vanaf 2006)

Lees meer over de Bijbel in Gewone Taal.