Projecten Nalaten

Maak een verschil!
Als u besluit na te laten aan het NBG, kunt u echt een verschil maken. U helpt om de Bijbel te verspreiden waar dat wereldwijd nodig is. Omdat we met uw bijdrage kunnen zorgen voor een vertaling in de taal van het hart van mensen, voor goede braillebijbels of audiobijbels, of voor kinderbijbels zodat ouders de bijbelse verhalen kunnen doorgeven aan nieuwe generaties.

Leer kinderen in Moldavië Gods liefde kennen

In Moldavië wordt dagelijks tenminste één kind jonger dan zeven jaar achtergelaten door een of zelfs beide ouders. Kerken doen hun best hoop en toekomst te bieden aan deze kinderen, onder meer met de boodschap dat bij God iedereen geliefd is. Helpt u mee door deze kinderen een Samenleesbijbel te geven? 

Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG) werkt samen met het Roemeens en Moldavisch Bijbelgenootschap aan de vertaling van de Samenleesbijbel in het Roemeens. Door de verwerkingen en open vragen kunnen vrijwilligers met de kinderen in gesprek gaan over de betekenis van de bijbelverhalen voor het dagelijks leven. 

De kinderen mogen de Bijbel mee naar huis nemen, zodat ze er daar samen met hun (groot)ouders of verzorgers uit kunnen lezen. Aan hoeveel kinderen geeft u een bijbel? 

Lees meer over dit project

 

De Bijbel open voor blinden en slechtzienden in Sri Lanka

Juist het zélf in de Bijbel kunnen lezen, kan bijdragen aan het gevoel van eigenwaarde en zelfstandigheid van blinde scholieren in Sri Lanka. Helpt u mee de Bijbel te openen voor blinden en slechtzienden in Sri Lanka? 

Bijna 2% van de inwoners van Sri Lanka is blind. In hun dagelijks leven lopen ze tegen allerlei uitdagingen aan. Want de maatschappij is amper ingericht op mensen met een handicap. 

Zeker voor de vele blinden op het platteland zijn er weinig mogelijkheden. Zij verdienen bijvoorbeeld wat geld met handenarbeid of het verkopen van voedsel. En helaas zijn toch ook veel blinden veroordeeld tot bedelen langs de kant van de weg. 

Lees meer over dit project

 

Speciale Samenleesbijbel voor arme gezinnen

 

Bijbels voor gezinnen in Honduras

De bendecultuur is diepgeworteld in de Hondurese samenleving. In geen enkel land ‘in vrede’ wordt meer gemoord dan hier. De inwoners leven dagelijks in angst voor extreem geweld, afpersing en corruptie. Ook kinderen worden al ingezet om te stelen en te moorden. Een schijnbaar uitzichtloze situatie die het land al decennialang in zijn greep houdt. 

Lees meer over dit project

 

Geeft u blinden in Ghana een tastbaar geschenk?

Braille-bijbelboeken voor Ghana

Het Afrikaanse land Ghana telt veel blinden en slechtzienden. Dat komt door een combinatie van armoede, slechte hygiëne en gebrekkige medische zorg. Meer nog dan in Nederland is het voor deze mensen moeilijk om mee te doen aan het normale leven.

Lees meer over dit project

 

 

Terug naar de homepage