Nieuws

Paus Franciscus wijdt derde zondag aan Woord van God

Paus Franciscus heeft bekendgemaakt dat voortaan de derde zondag van het liturgisch jaar in het teken zal komen te staan van de grote genadegave van ‘het Woord van God’.

Jean Bastiaens

Paus Franciscus schrijft in een apostolische brief van 30 september 2019: ‘Met deze brief wil ik reageren op de vele verzoeken die ik van het volk van God heb ontvangen, namelijk dat de hele kerk, hierdoor in eenheid verbonden, een zondag van het Woord van God viert. Het is een gebruik geworden dat christelijke gemeenschappen tijd maken om na te denken over het grote belang van het Woord van God voor het dagelijks leven. De verschillende plaatselijke kerken hebben een schat aan initiatieven genomen om de heilige Schrift toegankelijker te maken voor gelovigen, om hun dankbaarheid voor een zo groot geschenk te vergroten en om hen te helpen hiervan dagelijks getuigenis af te leggen.’

Kerkelijk jaar

De derde zondag van het kerkelijk jaar valt meestal ergens eind januari. Dat begint met de ‘sterke zondagen’ van de Kerstcyclus (inclusief de Advent). Niet veel later beginnen dan de sterke zondagen van de Paascyclus (inclusief de veertigdagentijd). Zo staat de door de paus bedoelde zondag als het ware tussen twee sterke tijden in. In die sterke tijden worden de gelovigen onder meer indringende teksten aangeboden uit de grote tradities van de profeten. Op de derde (gewone) zondag door het jaar wordt expliciet aandacht geschonken aan het wonderlijke feit dat God gesproken heeft door de profeten, en meer in het bijzonder zijn Zoon, het levende Woord. Gelovigen kunnen zich zo tevens bewust worden van het belang van de heilige Schrift (de Bijbel) voor de Kerk en voor hun eigen dagelijks leven.

Waardering voor de Reformatie

De zondag waarop het Woord van God gevierd wordt, geeft de rooms-katholieke gemeenschappen tevens de kans waardering uit te spreken voor de kerken van de Reformatie, waar al zo lang belang wordt gehecht aan de kracht en de uitzonderlijke betekenis van dit Woord. Hoezeer kerken onderling ook mogen verschillen, ze kunnen zich nu eens te meer realiseren dat ze op gemeenschappelijke grond staan: de vruchtbare voedingsbodem van de heilige Schrift.

In 2020 zal de derde zondag van het jaar gevierd worden op 26 januari. De protestantse kerken hebben een ‘Bijbelzondag’ op 27 oktober 2019.