Blog

Op weg naar een begeesterd Pinksterfeest vanuit onze zetel

Pinksteren is niet langer hetzelfde in tijden van corona. Er zit niets anders op dan het feest thuis in onze zetel te vieren.

Samenkomen om de vreugde en vrede van de heilige Geest met elkaar te delen, is geen optie. “Bijzonder bedroevend”, vindt theologe Marjolein Bruyndonckx. De Geest is juist zo sterk aanwezig in de gelovige gemeenschap.” Toch kan het nog altijd in een inspirerend Pinksteren worden, zelfs in de zetel.

Marjolein Bruyndonckx

“Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, en allen werden vervuld van de Heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven.” (Hand. 2, 1-4)

Vlammende tongen

Pinksteren is een belangrijke feestdag in het christendom. Dat feest staat niet op dezelfde hoogte als Pasen of Kerstmis, maar toch doet het iets met mij. Want het is het feest van de Heilige Geest, van de vlammende tongen. De Heilige Geest doet ons stilstaan bij onze zonden, maar brengt ook bekering. Hij zet ons aan tot een gelovig leven waarbij we ons dienstbaar opstellen naar onze naaste. En Hij is de scheppende kracht die zorgt voor troost en inspiratie.

Geloof delen

In tijden van corona ziet het Pinksterfeest er net iets anders uit. We vieren Pinksteren thuis, in de zetel. We kunnen niet samen komen om het feest te vieren, om de vreugde en vrede van de Geest met elkaar te delen. Ik vind dat bijzonder bedroevend, want de Geest is juist zo sterk aanwezig in de gelovige gemeenschap. Maar ik geloof dat Gods Geest ook schuilt in onszelf. Hij komt tot uiting wanneer mensen geloof delen met elkaar. Of dat nu in Gods huis is of thuis via telefoon, videochat of ja, zelfs via een blog.

Koude rilling

Het verhaal van het Pinksterfeest begint met de apostelen die allemaal bij elkaar zijn om het joodse Wekenfeest te vieren.

“Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde.”

De Heilige Geest wordt wel vaker uitgebeeld als de wind. Hij is niet te zien, maar je kan Hem heel duidelijk voelen. Ken je dat gevoel dat je plotseling een koude rilling krijgt tijdens een gebed, een lied of een geloofsgesprek? Misschien is dat wel de Heilige Geest die je iets duidelijk wil maken. Hij verfrist en brengt mensen in beweging. Indertijd bracht hij de apostelen in beweging om het geloof te verkondigen. En ook vandaag brengt de Geest ons in beweging om te getuigen van Gods liefde.

Licht in de duisternis

“Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten.”

Dat doet me altijd een beetje denken aan stripverhalen waarbij een personage plots een idee krijgt. Dan gaat er boven zijn of haar hoofd een lampje branden. De Heilige Geest zorgt voor inspiratie en bemoediging. Maar voor de apostelen betekende dat nog veel meer. Ze zagen plotseling licht in de duisternis. Na Jezus’ lijden en dood waren ze bang en ontmoedigd, maar met Pinksteren voelen ze Gods Geest in hun midden. En op datzelfde moment wisten ze wat hen te doen stond: Jezus’ boodschap verkondigen. Mogen ook wij met Pinksteren licht zien in deze donkere tunnel waar we momenteel met z’n allen doorgaan.

Vreemde talen

Pinksteren is het moment waarop de apostelen beginnen te spreken in vreemde talen, “zoals hun door de Geest werd ingegeven”. Ook wij worden vervuld van de Heilige Geest als we spreken over ons geloof. Daarvoor moet je niet allerlei vreemde talen kennen, de taal van het geloof heeft immers geen vertaling nodig. Als je het mij vraagt is ze is verstaanbaar voor iedereen, want de taal van God is de taal van de liefde. En als we elkaar graag zien en liefdevol met elkaar omgaan, verkondigen we Jezus’ boodschap pas echt. Laat dat Pinksterfeest maar komen.

 

Marjolein Bruyndonckx