Missie

Van de Bijbel in Gewone Taal tot een nieuwe bijbelvertaling voor Burkina Faso. En van debijbel.be tot de gratis app MijnBijbel.

Het Vlaams Bijbelgenootschap brengt al 200 jaar de Bijbel dichtbij. Dat doen we voor mensen van nu en voor volgende generaties, in Vlaanderen en wereldwijd, met traditionele en moderne vormen. Het VBG is er voor iedereen die de Bijbel relevant vindt in zijn of haar leven.

Onze kerndoelen:

  • De Bijbel vertalen
  • De Bijbel beschikbaar stellen
  • Begrip van de Bijbel bevorderen
  • De relevantie van de Bijbel laten ervaren

De Bijbel vertalen

De Bijbel is oorspronkelijk geschreven in het Hebreeuws, Aramees en Grieks. Het VBG vertaalt vanuit de brontekst en maakt vervolgens vertalingen van de Bijbel in goed Nederlands. Eerder maakten we de NBG-vertaling 1951, de Groot Nieuws Bijbel en de Nieuwe Bijbelvertaling, en in het najaar van 2014 kwam de Bijbel in Gewone Taal uit. Daarnaast ondersteunen we bijbelgenootschappen in andere landen bij vertaalprojecten. We droegen bijvoorbeeld in 2015 bij aan vertalingen van de Bijbel in Karakalpakstan, Benin en Togo.

De Bijbel beschikbaar stellen 

Voor iedereen een begrijpelijke bijbel in de eigen taal. In Vlaanderen doen we dat met bijbels, revisies van bijbels, e-books en de website debijbel.be, waar iedereen de complete Nieuwe Bijbelvertaling, de NBG-vertaling 1951 en de Statenvertaling kan lezen en vergelijken. Wereldwijd zoekt het VBG uit waar de grootste nood is, en vervolgens slaan we de handen ineen met bijbelgenootschappen wereldwijd om zoveel mogelijk bijbels te verspreiden.

Begrip van de Bijbel bevorderen

De Bijbel is geschreven in een andere tijd en cultuur. Er staan bekende verhalen in, maar ook teksten die voor de moderne lezer lastiger te begrijpen zijn. Het VBG wil een brug slaan tussen de bijbelse bronteksten en de behoeften van bijbellezers. Dat doen we met vertalingen, lezingen, blogs, boeken en workshops over de Bijbel. Op debijbel.be vinden bijbellezers uitleg bij bijbelse begrippen, filmpjes, foto’s en tijdlijnen, kaarten met bijvoorbeeld de reizen van Paulus.

Relevantie van de Bijbel ervaren

De Bijbel raakt je. Het boek is dan wel eeuwenoud, toch geeft het steeds nieuw inzicht of zet het je aan het denken. Wat zijn de ervaringen van mensen van nu? En hoe kun je met de Bijbel aan de slag? Het VBG laat zien op welke manier de Bijbel vandaag de dag nog steeds relevant is. De Bijbel is een boek voor het leven! Bekijk onze projecten.