Over Met Andere Woorden

Over Met Andere Woorden


Met Andere Woorden is het vakblad Bijbel & vertalen van het Nederlands Bijbelgenootschap. Het eerstvolgende nummer verschijnt op 15 mei 2018.


Met Andere Woorden
• Biedt verdieping op het gebied van bijbelvertalen, en het verband ervan met exegese en bijbelgebruik
• Is bijzonder geschikt voor predikanten en voor iedereen die werkt met bijbelvertalingen
• Is een wetenschappelijk verantwoord vakblad
• Is toegankelijk geschreven voor een breed geïnteresseerd publiek
• Wordt op aanvraag gratis toegezonden

Voor auteurs

Lees MAW 02-2017 digitaal