Klachtenprocedure

Bij klachten van leden en donateurs houdt het Nederlands Bijbelgenootschap zich aan de klachtenprocedure. Als CBF-Erkend Goed Doel is het Nederlands Bijbelgenootschap verplicht zich aan deze procedure te houden, op grond van art. 16 van het Reglement CBF-Erkenning.

Nadat de klacht bij ons is binnengekomen, ontvangt u van ons een ontvangstbevestiging. Daarin melden we op welke wijze wij de klacht in behandeling nemen.  Bij telefonische reacties, proberen wij u direct adequaat te woord te staan of verbinden wij u door naar iemand die uw klacht kan behandelen. Bij schriftelijke klachten (per post of per e-mail) nemen wij schriftelijk of telefonisch contact met u op. U krijgt altijd persoonlijk antwoord.

Registratie

Alle klachten die binnenkomen worden geregistreerd. Intern vindt regelmatig een evaluatie plaats van de klachten die binnengekomen zijn en hoe deze zijn verwerkt. Een keer per jaar wordt rapport uitgebracht aan de directie, waarbij -indien daar aanleiding toe is- er voorstellen worden gedaan ter verbetering van de werkwijze van het NBG.

In beroep

Heeft u een klacht ingediend en bent u niet  tevreden over de manier waarop het NBG de klacht heeft afgehandeld, dan kunt u  binnen zes weken in beroep gaan bij het bestuur van het Nederlands Bijbelgenootschap. U kunt uw klacht schriftelijk versturen naar Postbus 620, 2003 RP  in Haarlem t.a.v. het Bestuur. Of per e-mail naar  met in de omschrijving “Beroep klacht t.a.v. Bestuur”.