Nieuws

2018: innovatief jaar voor bijbelwerk VBG

Veel animo voor de nieuwe app Mijn Bijbel, aansprekende bijbeledities en doorgaande groei van digitaal bijbelgebruik. Dat blijkt uit het vandaag verschenen jaarverslag 2018 van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) en het Vlaams Bijbelgenootschap.

‘In november zette koning Willem-Alexander een bijbelrobot in werking die de Statenbijbel overschrijft. Deze robot, waarvan het VBG een van de sponsoren is, symboliseert ons werk in 2018. We staan bewust in een eeuwenlange traditie, maar we spelen ook in op de veranderende context waarbinnen de Bijbel gelezen, gebruikt en vertaald wordt’, zegt directeur Rieuwerd Buitenwerf. ‘Dat deden we onder meer met de app Mijn Bijbel, met bijbeledities en met de lopende revisie van de Nieuwe Bijbelvertaling.’

App en uitgeverij

De in januari gelanceerde app Mijn Bijbel werd al snel populair. Eind 2018 stond de teller op 78.000 downloads; in mei 2019 werd de 100.000 gepasseerd.
De uitgeverij presenteerde in 2018 enkele opvallende uitgaven: de Belle Bijbel (gericht op tienermeiden; binnen enkele weken was een 2e druk nodig), de Rechte Bijbel (over recht en onrecht) en de Samenleesbijbel Junior (voor gezinnen met kinderen van 4-7 jaar; ook die kreeg kort na verschijning een herdruk).

Digitaal bijbelgebruik

De groei van het digitale bijbelgebruik zette door in 2018. Het aantal accounts op de (vrijwel identieke) bijbelplatforms debijbel.nl en debijbel.be steeg van 163.000 naar 197.000. Het aantal unieke bezoekers nam toe tot 850.000. Ook Bijbel Basics, de digitale kindernevendienstmethode, kreeg aanzienlijk meer gebruikers dan was verwacht. Eind 2018 gebruikten zo’n 7.500 jeugdwerkers de methode. In Ghana werd een veelbelovende pilot gedaan met een Engelse vertaling ervan.

Internationaal

In 2018 steunde het NBG 23 vertaalprojecten en 42 projecten om de Bijbel te verspreiden. De vertaling in het Kikongo, een inheemse taal in Angola, werd feestelijk in gebruik genomen in november. In diverse landen, waaronder Haïti, verschenen missionaire edities van de Prentenbijbel van Marijke ten Cate, die in 2018 tien jaar bestond. Met de Samenleesbijbel werden pilots gedaan onder meer in Honduras. Daarnaast waren veel landen geïnteresseerd in het Integrated Bible Engagement Platform, de internationale versie van debijbel.nl. In februari 2019 werden een Portugese en Keniaanse versie gelanceerd.

Lees het jaarverslag of de verkorte versie daarvan hier:

Een speciale Franstalige editie van de Prentenbijbel van Marijke ten Cate werd verspreid onder kinderen in Haïti. Foto © Haïtiaans Bijbelgenootschap