Nieuws

Jaarverslag 2019
Jaar van verbreding voor bijbelwerk

Sterke groei in het gebruik van de app Mijn Bijbel en van Bijbel Basics, en meer lezers van blogs en leesplannen.

Dat blijkt uit het vandaag verschenen jaarverslag 2019 van het Vlaams Bijbelgenootschap en het  Nederlands Bijbelgenootschap (NBG). Het Bijbelgenootschap zette in op verbreding en digitalisering.

‘In ons buitenlandwerk lag het accent op het dichtbij brengen van de Bijbel in landen waar het leven ingewikkeld is, zoals in Honduras, Moldavië en Venezuela’, zegt directeur Rieuwerd Buitenwerf. ‘Ook verbonden we onze internationale partners (bijbelgenootschappen en kerken) met ons bijbelwerk in Vlaanderen en Nederland. Zo organiseerden we samen met het Antilliaans Bijbelgenootschap drie presentaties van de Studiebijbel in het Papiaments voor Antilliaanse kerkgenootschappen. In Vlaanderen en  Nederland lag het accent op digitalisering en verbreding. Onze Vlaamse bijbelblogs vonden een vaste plaats op de site Bijbelgenootschap.be. We hebben heel diverse groep ondertussen die blogs voor ons schrijft.

Buitenwerf merkt op dat het jaar 2020 er heel anders uitziet. ‘De coronacrisis confronteert de 151 bijbelgenootschappen met grote uitdagingen. We werken er hard aan om die gezamenlijk het hoofd te bieden.’

Groeiende populariteit app en site

De digitalisering werd in 2019 onder meer zichtbaar in de stijgende populariteit van de app Mijn Bijbel en de bijbelplatforms debijbel.be/bijbel.nl. Het aantal unieke bezoekers van deze beide bijbelsites steeg met 250.000 tot 1,1 miljoen. De app Mijn Bijbel werd voorzien van nieuwe opties en gevuld met actuele leesplannen voor Pasen en Advent alsook een speciaal ‘Rembrandt-leesplan’. Mede door deze leesroosters steeg het aantal gebruikers van 78.000 naar 140.000, bijna een verdubbeling.

Uitgeverij en Bijbel Basics

De beoogde verbreding werd in 2019 behalve in de blogs ook zichtbaar bij de NBG-uitgeverij. Deze publiceerde onder meer de BGT Jongerenbijbel, gemaakt in samenwerking met de EO en Youth voor Christ. De kindernevendienstmethode Bijbel Basics werd vertaald in het Engels en in gebruik genomen in Ghana. In Vlaanderen wordt de methode door steeds meer kerken ontdekt. Samen met de groei in gebruik in Nederland steeg het gebruik met 82%. (In 2018 ruim 108.000 keer een Bijbel Basics-programma gedownload, eind 2019 197.000.)

Internationaal

In 2019 steunde het het Bijbelgenotoschap 27 vertaalprojecten en 23 projecten om de Bijbel te verspreiden. Er werd geëxperimenteerd met het delen van materialen die door het NBG ontwikkeld zijn. Zo werden honderd stappen uit de Samenleesbijbel in het Spaans vertaald. Deze uitgave is naar Honduras en Venezuela verscheept om daar via vrijwilligers verspreid te worden onder gezinnen met kinderen. Verder verschenen er missionaire edities van de Prentenbijbel in het Haïtiaans Creools, in enkele Surinaamse talen, op de Antillen en in Moldavië.