Blog

Het ware licht

De Bijbel spreekt van “het ware licht, dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam” (Joh 1,9). Het licht is eeuwenlang een sterk christelijk symbool geweest, en gelukkig nog steeds.

Nu we aan de voet van de advent staan, straalt het licht van hoop des te harder. Men zegt wel eens “hoop doet leven”. En in het licht van die hoop vinden we Jezus, het Licht dat in de wereld kwam.

Isaac Van der Jeught

De dagen worden korter en kouder, en de duisternis doet al vroeger zijn intrede in het land. Ze overschaduwt het waarachtige karakter van objecten in onze leefomgeving die juist in het daglicht hun volle betekenis en nut doen uitschijnen. Als tegenreactie ontsteken we bronnen van licht: lantaarnpalen lichten op en verbeteren het zicht op de baan om je veilig thuis te brengen, het nachtlampje wordt ontstoken om te vermijden dat we tijdens ons nachtelijke toiletbezoek voor de zoveelste keer met onze knie tegen de rand van het bed aanlopen. Kortom: licht helpt ons om in het donker ons doel te bereiken. Het geeft ons vertrouwen en comfort om stappen te zetten in de juiste richting.

Kettingen van wanhoop

Ook onze harten worden wel eens overschaduwd door de genomen misstappen in ons leven. Schaamte en spijt overspoelen ons hele zijn. “Hoe kon ik het zover laten komen”, hoor ik mezelf al denken. De zonde lijkt de bovenhand te nemen, maar niets is wat het lijkt. Er is hoop! Een brandend verlangen naar heling wordt waarlijk gemaakt door de liefdevolle nabijheid van Christus die ons aangezicht doet keren van zonden. De kettingen van wanhoop worden doorbroken door de kracht van vergeving. Door die overwinning zetten we onze stappen verder op de paden van Gods’ vreugde en waarheid die ons doen verlichten.

Advent

Hoe diep je wonde ook is, een stralend licht zal uiteindelijk het donker verjagen. Laten we daarom in deze adventsperiode de komst van Jezus met open armen ontvangen en ons laten leiden door het eeuwige Licht dat de duisternis in ons leven overwint. Hoop doet echt leven!

Vrede en alle goeds!

Isaac Van der Jeught is jongerenpastor in het bisdom Antwerpen en stafmedewerker IJD jongerenpastoraal Vlaanderen – Antwerpen.