Nieuws

Gratis boeken ter inspiratie en bemoediging

De Bijbel heeft mensen in alle tijden rust, vertrouwen, hoop, moed en houvast gegeven, ook in onzekere tijden. Daarom stelt het Vlaams Bijbelgenootschap een drietal uitgaven gratis ter beschikking nu het land getroffen wordt door het coronavirus.

U kunt kiezen uit:

• De Samenleesbijbel Junior: 14 stappen. In deze uitgave zijn Psalm 23, Jesaja droomt van vrede, Jezus vertelt over het echte geluk, het Paasverhaal, God maakt alles nieuw en negen andere verhalen opgenomen. Met daarin naast de bijbelverhalen ook opdrachten, vragen en proefjes. Deze uitgave is bedoeld voor kinderen van 4-7 jaar.

• Het Lucas-evangelie uit de Samenleesbijbel. Met daarin verhalen over Jezus, waaronder ook het paasverhaal. Hierin zijn ook allerlei creative opdrachten opgenomen zodat kinderen de betekenis van de verhalen ontdekken. Ook is er informatie te vinden hoe je thuis Pasen kunt vieren. Deze uitgave is bedoeld voor kinderen van 8-12 jaar.

• Psalmen Dichtbij. Een uitgave van het bijbelboek Psalmen in de Bijbel in Gewone Taal. Psalmen spreken veel mensen aan in verschillende situaties. De vragen die toegevoegd zijn helpen u om rust, vertrouwen en hoop te ontdekken in deze bijzondere teksten.

 

Om zoveel mogelijk mensen te helpen hebben we enkele uitgangspunten. Zo maken we meer mensen blij:

  • Iedere besteller mag maximaal één exemplaar per titel opvragen.
  • Per adres mag maar één keer besteld worden.
  • Deze actie is geldig zo lang de voorraad strekt.
  • Verzending alleen in Nederland en België.
  • De boeken zullen voor Pasen bezorgd worden.
  • Bij de boeken zult u een verzoek om een vrijwillige gift vinden om deze actie mogelijk te maken.
  • Uw gegevens zullen voor geen ander doeleinde gebruikt worden dan deze actie.
  • We moeten één voorbehoud maken: de boeken worden de komende dagen gedrukt, en kunnen daarna verzonden worden. Het kan zijn dat nieuwe, nu nog niet voorziene omstandigheden, het onmogelijk maken om de actie uit te voeren.

Wilt u deze actie mede mogelijk maken?

Bent u enthousiast over deze actie? Draag dan bij door een gift over te maken op NL74 SNSB 0266 3808 08, onder vermelding van ‘inspiratie-actie 2020’.

Bestelwijze

Iedere besteller mag maximaal één exemplaar per titel opvragen. Per adres is één bestelling mogelijk. De actie loopt zo lang de voorraad strekt van in totaal 40.000 exemplaren, dus op is op. De boeken worden – tenzij de situatie in het land dat onmogelijk maakt – voor Pasen thuisbezorgd. De boeken kunnen aangevraagd worden via: bijbelgenootschap.nl/juistnu.