• Bijbelvertaling voor Sierra Leone

  Voor christenen in Sierra Leone biedt de Bijbel houvast in moeilijke tijden. Helaas beschikt nog niet iedereen in dit Afrikaanse land over de volledige Bijbel in zijn of haar eigen taal. Dat geldt ook voor de 850.000...
 • Bijbels voor Syrië

  Syrië: een land dat al jaren wordt verscheurd door oorlog. De strijd is nu minder heftig, maar voor christenen is het nog steeds heel zwaar. De vraag naar bijbels blijft dan ook groot. Daar wil het VBG graag iets...
 • Braille-bijbelboeken voor Ghana

  Zelf in de Bijbel kunnen lezen is een ervaring die veel blinden en slechtzienden in Ghana niet kennen. Daar wil het VBG met uw hulp verandering in brengen. Helpt u mee blinden in Ghana een tastbaar geschenk te geven?
 • Kinderbijbels voor India

  https://vimeo.com/245169834
 • Prentenbijbels voor China

  Veel kinderen in China vinden wekelijks extra aandacht en liefde op de zondagsschool. Maar op het platteland zijn prentenbijbels voor de kinderen niet zomaar te krijgen. En ze zijn ook onbetaalbaar voor de arme...
 • Bijbels voor Oekraïne

  Het begon allemaal in februari 2014: Rusland lijfde de Krim, het grondgebied van Oekraïne, in bij hun eigen land. Honderdduizenden mensen vluchtten voor de oorlog naar andere delen van Oekraïne, op zoek naar...
 • Bijbels voor gevangenen in Suriname

  De Bijbel betekent veel voor gevangenen in Suriname. Zo kunnen ze kennismaken met een nieuw, ander leven. Daarom geeft het NBG bijbels aan gevangenen die geraakt zijn door de bijbelse boodschap. Steun vandaag nog ons...
 • Bijbelvertaling voor Marokko

  In Marokko wordt in het diepst geheim de Bijbel vertaald. Vertalers lopen grote risico’s, want wie het christelijk geloof actief uitdraagt, wordt gearresteerd. Maar de vertaling is hard nodig, want Marokkaanse...