Nieuws

Brochure Leerkracht met de Bijbel nog steeds beschikbaar

Welke bijbel past het best bij mijn leerlingen? Waar vind ik uitleg en toepassingen op maat voor mij en mijn klas? In de brochure Leerkracht met de Bijbel krijg je een mooi overzicht van bijbels, achtergronden en werkvormen. Zo vind je vlot wat jij als leerkracht nodig hebt om in je klas met de Bijbel aan de slag te gaan.

Als leerkracht breng je de Bijbel dichter bij kinderen en jongeren. Dat is ook onze missie. Waar thuis een bijbel in de boekenkast staat, stamt die vaak nog uit de schoolperiode van de ouders. Een goede keuze maken is dus van belang. Daar wil het Vlaams Bijbelgenootschap je graag bij helpen. Zo hoeft de Bijbel bijvoorbeeld geen oubollig of ingewikkeld boek te zijn.

De Bijbel in Gewone Taal is een vertaling van de Bijbel in duidelijke taal die voor iedereen begrijpelijk is. Helder en betrouwbaar vertaald vanuit de oorspronkelijke teksten (p. 9). De kindernevendienstmethode Bijbel Basics heeft allerlei werkvormen bij de Bijbelverhalen die ook goed
bruikbaar zijn in het lager onderwijs. (p. 11) En met onze app Mijn Bijbel’ heb je de Bijbel in verschillende vertalingen en met allerlei achtergrondinformatie gratis op zak (pag. 11).
Deze en andere mogelijkheden ontdek je in deze brochure.

Het Vlaams Bijbelgenootschap brengt de Bijbel dichtbij. Dat doen we voor mensen van nu en voor volgende generaties, in Vlaanderen en wereldwijd, met traditionele en moderne vormen. Het VBG is er voor iedereen die de Bijbel relevant vindt in zijn of haar leven. Dus ook voor jou en je leerlingen!
Samen met jou hopen we dat de Bijbel een belangrijke rol zal spelen in het leven van jongeren. Dat ze dankzij dit boek, en jouw getuigenis, Gods stem mogen ervaren in hun leven …

Dries de Bakker
Marian Knetemann
Vlaams Bijbelgenootschap

Download brochure