De inwoners van El Salvador leven in constante angst door het aanhoudende bendegeweld. Het Bijbelgenootschap van El Salvador wil kinderen bemoedigen met Gods Woord van hoop. Daarom worden met uw steun bijna achtduizend bijbelse stripverhalen verspreid, die kinderen helpen bij het omgaan met hun angst.
Zelfs al ben ik nog jong, ik mag geloven dat God mij helpt.Diego (12)

Vanwege het grote aantal moorden in El Salvador wordt het land ook wel ‘het land van wezen’ genoemd. Bendes controleren alle aspecten van het leven in hun land. Schietpartijen, afpersing en bedreigingen zijn aan de orde van de dag, zeker in de armere delen van het land. Dit belemmert mensen ook in hun dagelijkse activiteiten. Iets gewoons als naar school is op sommige plaatsen een levensgevaarlijke onderneming.

Omgaan met angst

Veel kinderen gaan wel met hun ouders naar de kerk. Maar daar wordt niet gesproken over hoe de Bijbel hen kan helpen bij het omgaan met hun angst. Daarom verspreidt het Bijbelgenootschap bijbelse stripverhalen, die de kinderen op een laagdrempelige manier in contact brengen met de bijbelse verhalen en helpen hen oplossingen te vinden voor problemen waarmee ze in hun leven geconfronteerd worden.

Ook de gemeenschap waar Diego (12) woont, wordt bezocht door het bijbelgenootschap. Hij vertelt: ‘De stripboeken leren me hoe ik dapper kan zijn terwijl er moeilijke dingen om mij heen gebeuren. Zelfs al ben ik nog jong, ik mag geloven dat God mij helpt.’

Hoge geweldscijfers

Behalve beter omgaan met hun angsten hoopt het bijbelgenootschap kinderen nog meer te leren. Bijvoorbeeld dat ze meer keuzes hebben in het leven dan zich aansluiten bij een bende en meedoen met illegale activiteiten. Want de bendes rekruteren hun leden al op jonge leeftijd en zetten hen dan ook direct in voor het plegen van moorden. Voor kinderen gelden namelijk lagere straffen mochten ze opgepakt worden.

Elke twee maanden verschijnt er een nieuw stripverhaal waarin een ander onderwerp wordt aangestipt. De stripboeken worden uitgedeeld op scholen en gebruikt in groepslessen. Het bijbelgenootschap is vooral actief op scholen waar kinderen uit de lage inkomensgroepen naar toe gaan, gelegen in de buitenwijken van de hoofdstad San Salvador. Maar de stripverhalen worden ook uitgedeeld op privéscholen in gebieden met hoge geweldscijfers.

Indien er meer giften binnenkomen dan nodig, gaat uw gift naar een vergelijkbaar project.