In Nederland hebben we debijbel.nl en de app Mijn Bijbel. In veel landen is er grote behoefte aan een vergelijkbaar bijbelplatform. Daarom werkt het NBG intensief samen met de meerdere Bijbelgenootschappen om dit platform wereldwijd aan te kunnen bieden. Dankzij uw bijdrage kunnen ook landen die het zelf niet kunnen betalen, aan dit project meedoen.

In 2014 werd in Nederland debijbel.nl gelanceerd. Inmiddels wordt deze website jaarlijks door een miljoen unieke bezoekers gebruikt. In 2018 kwam daar de app Mijn Bijbel bij, tot nu toe al door 120.000 mensen gedownload. Met dit bijbelplatform – web en app – brengen we de Bijbel voor heel veel Nederlanders dichtbij. Vooral voor jongere generaties is dit een uitkomst.

Samenwerking

In veel landen over de hele wereld is er grote behoefte aan een vergelijkbaar bijbelplatform. Daarom werkt het NBG intensief samen met de Bijbelgenootschappen van Finland, Noorwegen, Brazilië en Zuid-Afrika om dit platform wereldwijd aan te kunnen bieden. Dit gebeurt onder supervisie van de United Bible Societies, de vereniging van Bijbelgenootschappen waar het NBG ook lid van is.

Op dit moment zijn er al twaalf landen live met het digitale bijbelplatform, waaronder Roemenië, Litouwen en Suriname. In verschillende andere landen wordt eraan gewerkt om het bijbelplatform daar te lanceren, waaronder een aantal in Zuid-Amerika. Daarnaast zijn er nog veel meer landen die serieuze interesse hebben om ook met dit bijbelplatform te gaan werken.

Uw bijdrage

Landen die het kunnen betalen, leveren een financiële bijdrage aan het  platform en de begeleiding. Armere Bijbelgenootschappen zoals Kenia, Suriname en Roemenië krijgen het platform gratis ter beschikking. Wat het NBG betreft mogen de kosten geen belemmering zijn om de Bijbel digitaal beschikbaar te maken. Uw bijdrage aan Bijbel per Maand helpt dan ook mee om jaarlijks vele miljoenen mensen toegang te bereiken en te inspireren met de Bijbel.

Indien er meer giften binnenkomen dan nodig, gaat uw gift naar een vergelijkbaar project.