Nieuws


Bijbelgenootschap in coronatijd – 5
Bijbelgenootschap van Thailand helpt doven en slechthorenden

Het werk van de 151 bijbelgenootschappen gaat door, ook nu het coronavirus rondgaat over de wereld. Het Thais Bijbelgenootschap (TBG) organiseerde een kalligrafeerwedstrijd. Ook werd het Marcusevangelie in gebarentaal uitgedeeld – met steun van het Vlaams Bijbelgenootschap (VBG). TBG-directeur Seree Lorgunpai vertelt.

Thailand heeft relatief weinig last van corona. Op 10 juni waren er 3125 vastgestelde besmettingen en 58 doden. Maar Thailand lééft van het toerisme en dat viel stil. Bangkok is de meest bezochte stad ter wereld; Thailand verwachtte dit jaar 40 miljoen toeristen. Dat zullen er amper 16 miljoen zijn. De klap komt keihard aan: experts verwachten een krimp van 5 tot 7 procent – en daarmee is Thailand de zwaarst getroffen economie van Zuidoost- Azië. Omdat één op de zes van de bijna 70 miljoen Thai in het toerisme werkt, heeft dit ernstige gevolgen voor de werkgelegenheid, de inkomens en de koopkracht. Horeca en scholen gingen dicht; de scholen mogen waarschijnlijk op 1 juli weer open.

Thais Bijbelgenootschap

‘In het Thai – de taal van de meerderheid van de bevolking – zijn verschillende bijbelvertalingen beschikbaar en een studiebijbel (gedrukt en online),’ vertelt Lorgunpai. ‘Ons Bijbelgenootschap heeft kantoren in Bangkok en in de tweede stad van het land, Chiangmai, in het noorden. Voor de etnische minderheden die daar wonen vertalen we de Bijbel. Vaak brengen we ook een audiobijbel uit, voor wie niet kan lezen.’
Thailand is gestempeld door het boeddhisme en kent een grote mate van tolerantie tegenover andere godsdiensten. De foto hierboven toont de beroemdste hindoetempel van Chiangmai.

Ezechiël in schoonschrift

‘Als TBG werken we ook aan “Scripture engagement”: het vergroten van de betrokkenheid bij de Bijbel’, vervolgt Lorgunpai. ‘Juist in coronatijd proberen we mensen vanuit de Bijbel te bemoedigen. We richten ons vooral op schoolkinderen die maanden zonder les  thuiszitten. Via onze sociale media nodigden we hen uit om enkele hoofdstukken uit Ezechiël zo mooi mogelijk over te schrijven. Hier deden veel meer mensen aan mee dan we verwacht hadden, niet alleen kinderen, maar ook volwassenen. We werden verrast door bijzondere verhalen, zoals van Beta, een meisje van wie ook de grootouders mee gingen schrijven (op de foto hiernaast haar grootmoeder Sorittha Chayaovanich; rechts haar grootvader Tang-Kik-Keng). Sorittha was christen, Tang hield zich afzijdig, maar ging tot verrassing van de familie toch meedoen met deze overschrijfactie.

Onlangs deden we een nieuwe oproep: Maak een tekening of schilderij van een bijbelverhaal. Ook daarop wordt veel gereageerd.’

Bijbel in gebarentaal

In Thailand wonen zeker 250.000 doven en slechthorenden. Hun positie is kwetsbaar; vaak leven ze op straat. ‘Verschillende kerken hebben een hulpverleningsprogramma voor hen’, vertelt Lorgunpai. ‘Daar ontstond het plan om een Bijbel in gebarentaal te maken. Dat is een hele klus (zie filmpje): we moeten alle bijbelteksten uittekenen, in gebaren laten uitbeelden en verfilmen. In 2017 was het Marcusevangelie af; nu zijn we bezig met het afronden van Handelingen.

Het Marcusevangelie op SD-kaart is in de afgelopen weken uitgedeeld aan de doelgroep. Juist in coronatijd bleek hoe kwetsbaar doven en slechthorenden zijn: ze zitten zonder sociaal en financieel vangnet en de hulpverleningsprogramma’s liggen stil. Ze kregen ook een voedselpakket. Zo gaven we hun nieuwe hoop in hun onzekere situatie.’

VBG-steun

Het VBG ondersteunt dit gebarentaalproject sinds 2017. Enkele leden van het vertaalteam zijn zelf doof, onder wie de teamleider. Zij werd tijdens haar studie christen en voelt zich geroepen  om dit project te leiden.

TBG-directeur Lorgunpai: ‘Ons vertaalteam (zie foto hiernaast en het filmpje)  ging zelf de straat op om het Marcusevangelie in gebarentaal uit te delen. Dat maakte ons opnieuw bewust van het belang van dit project en heeft ons bemoedigd om door te gaan met het vertaalwerk. Dat is immers verre van eenvoudig. Verzin maar eens de  juiste vertolking van een bijbeltekst in gebarentaal!’

Met uw steun kan in Thailand verder gewerkt worden aan de Bijbel in gebarentaal. Helpt u ook mee?


Op 3 juli verschijnt het zesde deel van deze serie.
Lees ook de andere delen in deze serie: Honduras, Moldavië, Guatemala en Suriname.