Nieuws

Bijbelgenootschap en EO maken Bijbel voor dagelijks leven

Het bijbelgenootschap en de Evangelische Omroep (EO) presenteren gezamenlijk ‘Bijbel Dichtbij’. In deze editie van de BGT staan duizenden toelichtingen en toepassingen die lezers helpen om dagelijks de Bijbel te lezen.

‘Uit ons recent gepubliceerde onderzoek naar het bijbelgebruik in Nederland blijkt, dat veel bijbellezers behoefte hebben aan handvatten waarmee ze de Bijbel beter kunnen begrijpen en toepassen in hun leven’, zegt VBG-directeur Rieuwerd Buitenwerf. ‘Daarom geven we in Bijbel Dichtbij in eenvoudige taal achtergrondinformatie en toepassingsmogelijkheden bij de bijbeltekst. In Marcus 4 bijvoorbeeld vertelt  Jezus het verhaal over het zaad en vergelijkt hij sommige mensen met zaad dat tussen het onkruid valt. Daarbij geven we stof tot nadenken mee: “Net als onkruid je tuin kan overwoekeren, kunnen zorgen over de dagelijkse dingen je  leven gaan beheersen. Volgens Jezus ben je dan net als een plant die verstikt wordt”. En als toepassingsmogelijkheid wordt de vraag gesteld: “Over welke dagelijkse dingen maak jij je veel zorgen?” Zo kunnen lezers meer in hun bijbel ontdekken én de relevantie ervan voor hun dagelijks leven ervaren.’


Samenwerking

De doelstellingen van het bijbelgenootschap en EO komen in deze bijbeluitgave bij elkaar: de Bijbel dicht bij mensen brengen (bijbelgenootschap) en het verlangen om verhalen te vertellen over geloven en het volgen van Jezus (EO). Aan Bijbel Dichtbij hebben bijbelwetenschappers, theologen en voorgangers uit verschillende kerken meegewerkt. Deze bijbeleditie bevat allerlei extra materiaal: thematische inleidingen bij elk bijbelboek, honderden kaderteksten met achtergrondinformatie en duizenden toepassingsteksten in de vorm van een gedachte of een vraag. Verder staan er landkaarten en themapagina’s in en doorverwijzingen tussen onderling gerelateerde bijbelteksten. Bijbel Dichtbij verschijnt bij uitgeverij Royal Jongbloed, kost € 45,- en is vanaf vandaag verkrijgbaar bij de boekhandel.