Blog

Besmet met Gods reinheid

Vanwege het coronavirus volgen wij als samenleving strikte reinheidsvoorschriften. Was uw handen, houd anderhalve meter afstand (social distancing), hoest in uw zakdoek of elleboog en blijf in uw kot!

 Al deze richtlijnen zijn bedoeld om besmetting te voorkomen, zodat de ziekenhuizen de toestroom van patiënten aankunnen. In de tijd van Jezus golden vergelijkbare voorschriften als het om melaatsen ging.

Tom Scheepers

Als iemand melaats was, zo valt te lezen in Lucas 13 en 14, dan moest die zich houden aan alle voorschriften rond social distancing. De melaatse moest buiten de stad wonen en mocht niemand aanraken. Als een melaatse genezen was, moest hij buiten de stad door de priester onderzocht worden. Daarna volgde een reinigingsritueel waarbij de melaatse werd besprenkeld met het bloed van een geofferde vogel. Pas daarna mocht hij fysiek en sociaal weer aan het leven deelnemen.

Demonen

In Lucas 5, 11-16 staat beschreven hoe Jezus een melaatse man aanraakt die daardoor geneest. De man geneest niet alleen van zijn fysieke ziekte, maar vindt ook genezing doordat hij weer volledig kan deelnemen aan het leven. Hij mag weer in de stad wonen, naar zijn werk gaan, zijn vrouw kussen, zijn kinderen knuffelen en zijn vrienden de hand schudden. Dit is de wet die in het wonder dat Jezus verricht naar voren komt:

Als wij aangeraakt worden door onreinheid, worden wij besmet met die onreinheid. Maar als God onreinheid aanraakt, wordt het onreine besmet met God’s reinheid.

In deze corona-crisis is het thema “besmetting” sterk aan de orde. Wij moeten zeker uitkijken, want misschien zijn ook wij wel besmet met het virus. De overdracht gebeurt zeer gemakkelijk. Maar er zijn evenzeer andere vormen van onreinheid waarmee wij “besmet” zijn. Niemand hoeft diep te graven in het hart om iets te vinden dat niet goed, duister en onrein is. Wij hebben allemaal onze eigen selectie demonen die ons dag in dag uit plagen, die maken dat wij kwaad doen en onze relatie met God en de wereld verstoren.

Pandemie van reinheid

Het ritueel van besprenkeling met bloed krijgt een geheel nieuw perspectief als wij lezen hoe Jezus – die later gekruisigd werd – de melaatse man aanraakt. God komt naar ons toe, in onze onreinheid en duisternis, en raakt ons aan. Het bloed van Christus infecteert ons met Gods reinheid, waardoor wij herstel kunnen vinden in onze relatie met Hem en met elkaar. Die besmetting is groter en machtiger dan elk virus en elke onreinheid van deze wereld.

Jezus raakt ons aan, en daardoor worden wij besmet met Zijn reinheid. Vanuit dat motief mogen wij ook anderen besmetten. Niet met het coronavirus of welk ander stukje onheil dan ook, maar met Gods goedheid, opdat er een pandemie van Gods reinheid gaat heersen die de wereld niet plat legt en dood brengt, maar doet opstaan en leven brengt.

Tom Schepers – Missionair werker in Aalst