Nieuws

Aanstekelijk pinksterverhaal voor vormelingen

Op 30 maart beleefden 1800 Antwerpse kinderen een stralende dag naar hun Vormsel. Doorheen spel, ontmoeting, getuigenissen en workshops waaide de Heilige Geest een dag met hen mee.

Jongerenpastoraal IJD Antwerpen vond in het Vlaams Bijbelgenootschap de ideale partner om ook de Bijbel dichterbij de kinderen te brengen op een zonovergoten lentedag. Zo kreeg elke vormeling een klein formaat van het Nieuwe Testament cadeau met een uitnodigende bladwijzer. Ook aan het slotspektakel werkte we gretig mee. Zo vertelde onze Vlaamse medewerker Dries de Bakker, in goed gezelschap van een zandkunstenaar en een muzikale band, een eigentijdse versie van het pinksterverhaal op een begeesterende manier.

“Naast het enthousiasme dat me soms in decibels overstemde, blijft ook een zinssnede uit het verhaal me nog bij”, vertelt Dries. “De profeet Joël sprak dat God zijn Heilige Geest zou geven aan mannen en vrouwen, oude en jonge mensen. Dan zullen ze dromen krijgen en als profeten spreken…”

Reactie van een catechist

‘Om 22.00 kwamen wij stipt in Geel aan met twee bussen vormelingen, de ene bus sliep omdat ze doodmoe waren van een kei leuke dag en de andere bus sliep niet omdat ze dol enthousiast waren van diezelfde kei leuke dag. Het was fijn om ze bij aankomst honderduit te zien vertellen aan hun ouders. Over hoe ze ook genoten van het slotspektakel, dat naast de frietjes een hoogtepunt was. We kregen er als catechist een warm gevoel van.’

Het Vormsel

Tijdens het Vormsel, wat bekrachtiging of versterking betekent, ontvangen de kinderen de kracht van de Heilige Geest om hun geloof krachtig en enthousiast te kunnen belijden. Om in woord en daad getuigenis af te leggen van het christelijk geloof. De bisschop (of zijn vertegenwoordiger) zalft de kinderen met heilig chrisma en legt ze de handen op, terwijl hij zegt: ‘Ontvang het zegel van de Heilige Geest, de gave Gods.’ De kinderen zitten in het zesde leerjaar en worden 12 jaar.

Een stukje van het eigentijdse pinksterverhaal

‘Ongelofelijk. Het is nu echt overal waar ik kom dat ze mij verstaan,’ zegt een leerling van Jezus. Hij vertelt over hoe ze bang waren en zich verstopten maar nu niet meer kunnen zwijgen. ‘We zijn klokkenluiders geworden’, getuigt hij en neemt de jongeren mee doorheen de highlights van het passieverhaal. Wie goed oplet, ontdekt dat de verteller wel erg hard op Petrus lijkt. Want voor de haan kraait, had hij drie keer gezegd dat hij Jezus niet kende… Tal van gevoelens, die in de mooie zandtekeningen te volgen zijn, overmannen de opgesloten leerlingen. ‘Maar is de dood dan toch sterker dan de schepper, de uitvinder van het leven zelf, dan God?’ vraagt de verteller zich af. En hij herinnert zich hoe Jezus gezegd had dat wie Hem wil volgen zijn kruis moet opnemen. ‘Een kruis? Dat is dat marteltuig van de Romeinen! Ik snapte er niks van. Pas later, veel later begreep ik dat Jezus niet wil dat wij afzien of pijn leiden. Nee, onze God dat is een God van graag zien hé?! Uw kruis opnemen, dat is alsof je Jezus de hele tijd met je meedraagt. Verstaat ge?’
Tussen herkenbare en krachtige liedjes door voel je stilaan een nieuwe wind waaien. Plots komt de Heilige Geest waarover Jezus vertelde in hun midden en ze kunnen niet meer zwijgen. Chinezen, Japanezen, Portugezen, Nieuw-Guinezen en zelfs Pekinezen kunnen hen verstaan. Ze zijn in vuur en vlam gezet en overtuigen die dag 3000 mensen om zich bij hen aan te sluiten. Voor wie gelooft zijn de wonderen de wereld nog niet uit. Verstaat ge?