Medewerker Vlaams team

Marian Knetemann werkt sinds 2019 in het Vlaams team.

Werkgebied

  • Communicatie, netwerking en presentaties
  • Bijbel dichterbij brengen in Vlaanderen

Achtergrond

Marian is lid van de Verenigde Protestantse Kerk in België (VPKB) en  in een tweede loopbaan heeft ze hier gewerkt als communicatieverantwoordelijke. Ook was ze een aantal jaren actief als jeugd- en integratiepastor in Antwerpen. Naast haar werk voor het VBG geeft ze ook een aantal uren les in het Protestants Evangelisch Godsdienst Onderwijs (PEGO). Marian behaalde in 2018 een universitaire bachelor aan de Faculteit voor Protestantse Theologie en Religiestudies in Brussel. Ze is regelmatig gastvoorganger in verschillende kerkgemeenten en werkt graag rond liturgie, muziek en verkondiging.

Marian Knetemann: ‘De Bijbel wil iedereen aanspreken. De rijkdom van de Hebreeuwse taal, waar het oude Testament in werd geschreven, zorgt ervoor dat vertaalwerk altijd zijn waarde behoudt. Onze (inter-)menselijke eigenschappen worden in de Bijbel benoemd zonder taboes. Ik vind het persoonlijk prettig te weten dat er al eeuwen mensen worstelen met hun eigen onhebbelijkheden en dat de Bijbel benadrukt dat God er voor ons is, juist ook op de momenten dat we het zelf niet meer weten. Vaak denken niet-gelovigen dat de mensen in de kerken allemaal heiligen zijn, maar het is juist fijn een plaats te hebben waar je aanvaard wordt met al je tekortkomingen en te werken aan je beste zelf met oog voor de Ander en alle anderen die Hij op ons levenspad plaatst.’

Contact

Marian Knetemann is te bereiken via: .