Medewerker Vlaams team

Dries is sinds 2018 medewerker van het Vlaams team.

Werkgebied

  • Ontwikkelen en ondersteunen bijbelgebruik
  • Bijbel dichterbij brengen in (Katholiek) Vlaanderen

Achtergrond

Dries is diaken in de katholieke kerk voor het bisdom Antwerpen.
Hij is lange tijd actief geweest in de jongerenpastoraal (IJD-Antwerpen) en sinds 2016 verantwoordelijk voor de verkondiging en catechese in de pastorale eenheid Sint-Franciscus Hoogstraten. Daarnaast was hij betrokken bij tal van creatieve projecten (zoals Heilige Huisjes en De Passie).

Dries de Bakker: ‘De Bijbel is een geloofwaardig boek. Een bron waaruit ik put om Gods liefde stem te geven in mijn pastorale taken en ontmoetingen met anderen en mezelf. Hij is verrassend relevant en zit boordevol goed nieuws. Een vruchtbaar werkboek van liefde…
Ik ervaar het als mijn roeping om die Blijde Boodschap te verkondigen vandaag in onze wereld. Dat doe ik vaak in de liturgie en in diverse vormen van catechese. Maar mijn beste antwoord op die roeping is het zoeken naar creatieve wegen om authentiek en enthousiast de Bijbel dichterbij te brengen.

Contact

Dries de Bakker is te bereiken via: .